Policyer

Utnarm 2022 är ett arrangemang av of Uppsalas teknolog- och naturvetarkår (UTN) och följer därför UTN:s hållbarhetspolicyer.

Hållbarhetspolicy
Jämlikhetspolicy
Miljö och klimatpolicy
Vi har även utökade policyer som beskrivs här under: