Våra Studenter

TekNat-fakulteten erbjuder:
6
Högskoleingenjörsprogram
8
Kandidatprogram
10
Civilingenjörsprogram
26
Masterprogram
6
Övriga program

Vid ingenjörs- och naturvetenskapsprogrammen vid Uppsala Universitet blir studenter mer än ingenjörer och forskare. De blir innovatörer. Med en bred och modern kompetens och nära kontakter med näringslivet får studenterna ett försprång att hitta framtidens lösningar.

Högskoleingenjörs­program - 3 år
Kandidatprogrammen för teknikvetenskap vid Uppsala universitet fokuserar på hållbar teknik och arbete i projekt. Eleverna lär sig hur man effektivt använder den senaste tekniken inom sitt område. Läs mer om högskoleingenjörsprogrammen här
 • Byggteknik
 • Elektroteknik
 • Hållbar utveckling i industriell teknik
 • Kärnkraftteknik
 • Maskinteknik
 • Medicinsk teknik
Kandidatprogram - 3 år
På kandidatprogrammen i naturvetenskap vid Uppsala Universitet får studenterna en djup kunskap och bred kompetens inom sina respektive område. Efter kandidatexamen väljer många att fördjupa sig i masterstudier samt att doktorera för ytterligare specialisering. Som naturvetare är du utbildad i ett vetenskapligt arbetssätt, kritiskt tänkande och kreativ problemlösning. Läs mer om kandidatprogrammen här
 • Biologi/Molekylärbiologi
 • Datavetenskap
 • Energiomställning - hållbarhet och ledarskap
 • Fysik
 • Geovetenskap
 • Kemi
 • Ledarskap - kvalitet - förbättring
 • Matematik
Civilingenjörs­program - 5 år
Civilingenjörsprogrammen vid Uppsala universitet fokuserar på en god vetenskaplig och teoretisk grund. Kombinerat med praktiska inslag som laboratoriearbete, exkursioner och projektarbete. Läs mer om civilingenjörsprogrammen här
 • Elektroteknik
 • Energisystem
 • Industriell ekonomi
 • Informationsteknologi
 • Kemiteknik
 • Miljö- och vattenteknik
 • Molekylär bioteknik
 • System i teknik och samhälle
 • Teknisk fysik
 • Teknisk fysik med materialvetenskap
Masterprogram - 2 år
TekNat-fakulteten vid Uppsala universitet erbjuder även följande masterprogram. Dessa är en förlängning av kandidatprogrammen. Programmen ges på engelska och det kommer studenter från hela världen för att studera sin master vid Uppsala Universitet. Läs mer om masterprogrammen här
 • Additiv tillverkning
 • Batteriteknik och energilagring
 • Bildanalys och maskininlärning
 • Biofysik
 • Bioinformatik
 • Biologi
 • Dataanalys
 • Datavetenskap
 • Elektriska framdrivningssystem
 • Fysik
 • Förnybar elgenerering
 • Geovetenskap
 • Hållbar utveckling
 • Inbyggda system
 • Industriell analys
 • Industriell ledning och innovation
 • Kemi
 • Kvantteknologi
 • Matematik
 • Materialteknik
 • Materialvetenskap
 • Tillämpad beräkningsvetenskap
 • Tillämpad bioteknik
 • Vattenteknik
 • Vindkraftsprojektering
Övriga program:
Förutom ovanstående program representerar vi även vissa masterprogram som gör sin master uppdelat på olika universitet samt ämneslärare i naturvetenskapliga ämnen.
 • Masterprogrammet i analytisk kemi (EACH)
 • Masterprogrammet i energiteknik (ENTECH)
 • Masterprogrammet i evolutionsbiologi (MEME)
 • Masterprogrammet i hållbar och innovativ hantering av naturresurser (SINReM)
 • Masterprogrammet i paleobiologi (PANGEA)
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan inom:
  • Biologi
  • Fysik
  • Kemi
  • Matematik
En företagsrepresentant håller ett föredrag inför en publik av studenter