Hållbarhet

Certifiering

Utnarm har alltid varit intresserad av miljöarbete och 2019 fick vi vår första hållbarhetscertifiering från Håll Sverige Rent. Utnarm har ett 3-årigt avtal med start 2020 med Greentime AB som är ett miljömärkningsföretag. Utnarm 2022 är certifierat av Greentime AB som ett Certifierat Hållbart Evenemang för vårt arbete mot hållbarhet. Våra svar för hållbarhetscertifiering finns publicerade här. Riktlinjerna för märkningen är tillagda till Utnarms miljöhållbarhetspolicy, som är ett tillägg till UTN:s hållbarhetspolicy. Målet är att utbilda Utnarmkommitten och integrera hållbarhetsarbetet. Genom denna certifieringsprocess hoppas vi kunna inbjuda till relevant feedback från proffs.

Gröna zonen

I år är vi glada att införa en grön zon. Tanken är att upplysa om och sätta hållbara lösningar i rampljuset. Gröna zonen blir därför ett område för miljöarbete. Bra att veta är att detta område kommer att vara välpositionerat och lättillgängligt för många studenter under mässan.

Klimatkompensering

Mässan har klimatkompenserats med 1 ton koldioxidekvivalenter (GWP100) per företag genom verktyget klimatkompensera.se.
Målet i framtiden är att beräkna Utnarms egna klimatpåverkan för att se var de största utsläppen finns, så att vi kan minska dem och inte bara kompensera för dem. 

Klimatkompenseringen är inkluderat i kostnaden för de 116 företagen och därmed har vi kompenserat med totalt 116 ton koldioxidekvivalenter. Det sponsrade projektet ligger i ett av Indiens mest förorenande distrikt och är solparken Nirosha Solar som är ett viktigt steg mot förnybar energiförsörjning. Projektet tar vara på den outnyttjade solpotentialen i regionen och bidrar till att stärka det instabila elnätet.

Du kan läsa mer om klimatkompensation och projektet på: https://tricorona.se/project/tropical-mix/