Gröna Zonen

I år har vi fått intresse från många företag inom olika branscher och vi bestämde företagen utifrån kriterierna som finns i forskningsrapporten ‘A review of corporate sustainability reporting tools (SRTs)’. Vi har i vårt beslut bland annat tittat på företagens hållbarhetsrapportering, fossilfria mål, deras identifierade SDG och deras mål för att uppnå dem. Tanken för i år var att ha företag från olika branscher placerade i GreenZone vilket ger möjligheten att utbilda fler studenter om hållbarhetsarbete i deras framtida branscher. Följande företag är de som vi har valt ut för den gröna zonen, men fråga gärna andra företag angående deras hållbarhetsarbete.